shima

Vassruggens Shima of Copper "Shima"

f. 160619

My 100% american girl !

 

U: Gundogs Choice Cobra "COBRA"

E: Choctaw's Yukon Copper Penny MH MNH4 WCX ** OS

Reg.nr SE41483/2016

HD: B

ED: 0

Eyes Clear

Pra 1 Clear

Pra 2 Clear

Prcd Clear

Ichthyosis Clear

Shima är fortfarande ung och är ännu ett oskrivet blad. Hon är dock funktionsbeskriven och mentalbeskirvn tillsammans med sin kull. I år kan det dock häda saker!