om kenneln

om kenneln

 

Jag har haft golden sedan 1975 och för mig är golden retriever en arbetande hund och jag vill att den skall ha en exteriör som lämpar sig för arbete ! Den skall även kunna vara en trevlig familjehund och leva det liv vi lever i ett urbaniserat samhälle.

 

Delägare i kenneln är även AC ( AnnCharlotte) Bengtsson. AC har hundskolan Hundforum i Söderköping Hon tränar sina hundar i både jakt och räddning. Hennes hemsida är

www. retrieveandrescue.se samt till hundskolan www.hundforum.se

 

Typer

 

Tyvärr går nutidens exteriöra ideal på kollisionskurs med hundens funktion och jag köper inte det. Det viktigaste hos en golden är dess mentala och funktionella status. Exteriören måste understödja hundens funktion. Jag har mer och mer tagit avstånd från tidens utställningsideal. Efter hand har jag kommit till insikt om att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att nå idealet dual purpose, dvs en hund som går lika bra på utställning som på jaktprov. Tiden har gått förbi !!

Själv har jag med tiden övergått till rena jaktlinjer.

 

Mina första hundar var inte golden av jakttyp. Det fanns knappast 1975 på mina breddgrader,då jag köpte min första golden. Han var en familjehund och gjorde sig ingenting i utställngsringen och var heller inte speciell tintresserd av att arbeta. Jag gick lite bruks med honom, men han var mest min goa glada kompis.

 

Då jag skulle köpa min nästa golden, visste jag mer vad jag ville; en hund att jobba med.

1987 köpte jag en golden som hette Morning Rise, som var linjer efter Knegaren och Moorlac. Det fanns fortfarande inte jaktlinjer på mina breddgrader men vanliga golden var nog så bra på den tiden. Morning Rise eller Penny blev SJCH.

På 90-talet började det komma golden av jakttyp, men jag fastnade inte för dem. Jag hade ju Penny som var en underbar arbetshund med stor arbetsglädje och mycket av det vi kallar"will to please"och hon var den första hund jag arbetade med.

Under början av 90-talen kom även Knergarens kooreelah/Korran och Knegarena

Sophilia/Fia in i mitt liv. Fia var en jätteduktik arbetshund men hon hade inte den vattenpassion som skulle behövas. Men hon startades i elitklass ett par gånger med andrapris. Korran var en hund med högt temperament och var för det svårjobbad. Jag lyckades i vart fall få 1 pris i nkl. Hon var en bra avelstik och lämnade många bra valpar.

 

Jaktlinjer

1999 kom mina nuvarande kandensiska linjer in i mitt liv, då jag skaffade Ambertrail´s Joy´s PoolPosition.. Min älskade Joy, som gett mig så underbara valpar. Jag hade alltid varit intresserad av avel och insåg lite grann hur man kunde mixa. olika typer

Efter Joy har det inte blivit nåt mixande, för jag vill inte ge avkall på arbete, mentalitet och attityden till arbetet. Jag tror också att om golden skall ha en framtid, måste vi ha hundar med så mycket arbetslust och drive att de matchar jaktlabradoren. Dagens hundägare kräver mera av hundarna . De vill jobba och tävla både nationellt och iinterntionellt och ofta finns inte de attributen hos många golden. Det är tyvärr inte många som får chansen att gå på "picking up" med sina hundar. Jag har själv gått på jakter med Joy, Liv och Gro. Men de stora jakterna är inte riktigt min grej.

 

Jag har gått på prov med hundarna men dagens tävlingsprov passar mig lika lite som tävlingar över huvud taget. Avel är ingen tävling och både utställningar och jaktprov har tillkommit för att ge uppfödarna ett avelsinstrument! Men som sådant fungerar inte jaktprov eller ännu mindre woring-test.

 

Jag försöker starta egna hundar i nybörjarklass och öppen klass. Jag vill inte träna för elitklass.

Att jag inte gör det betyder inte att hunden inte klarar av det. Jag har fler hundar att träna och valpköpare att bry mig om. Dessutom börjar jag komma upp i åren ....

 

Jag kan ha någon tik ute på foder och det kan då vara svårt att få dem till provstart men att starta på prov är inte det viktigaste. Huvudsaken är att jag vet vad hunden går för och jag väljer hane därefter.

 

Att avla på linjer och inte på meriter

Jag försöker använda hanar efter linjer som jag tror på. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att hanen är meriterad. Det är helt ok med en omeriterad hane, om jag känner och/eller tror på linjerna. Min uppfattning är att en bra brukshund inte alltid är samma sak som en bra avelshund och jag avlar därför på linjer och inte på meriter.

 

Jag vill inte ha en för osjälvständig hund. Naturligtvis skall en retriever ha det vi benämner "will to please" men det innebär inte att de skall tappa förmågan till självständigt arbete. Tyvärr tycker jag mig se att det självständiga arbetet får allt mindre betydelse för resultatet på jaktproven. Det får stryka på foten för de raka linjetagen. Man ser allt fler hundar som frågar för mycket och kräver styrning vid sökarbetet men som ändå för höga priser.

 

Beskrivningar som avelsurval

Eftersom jag inte tror på jaktproven som avelsinstrument, har jag sen länge varit interesserad av beskrivningarna. Jaktproven prövar ett färdigt arbete och ger ingen hint om vad som är genetiskt och vad som beror på miljön, dvs föraren.

För att se de grundläggande personlighets dragen som, rädsla nyfikenhet, socialitet och lekfullhet mm har jag kallat samman mina kullar till MH. Nu skall jag försöka med BPH i stället. För att checka av rasegenskaperna har jag under 10 års tid funktionsbeskrivit mina kullar.

 

Jag använder beskrivningarna för att utvärdera avelsdjuren och försöker välja en hane som antingen ger lite mer av det som fattas eller ibland befäster ett bra beteende.

 

 

O